Online doneren

Stichting OKI zet zich in om sport- en recreatieve activiteiten voor alle OKI bewoners structureel mogelijk te maken met een pallet aan mogelijkheden en een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Helpt u mee?

U kunt zelf uw voorkeur bepalen aan welk project of projectdeel u geld wilt doneren. Door een druk op een van de knoppen hiernaast, kunt u direct online geld doneren via Ideal of creditcard. Deze online doneer actie loopt via JustGiving. De Stichting OKI wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit maakt de weg vrij voor het aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van onze sponsoren. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

Mocht u willen bijdragen aan het welzijn van de OKI bewoners dat kan door een financiële ondersteuning voor een specifiek afgerond project of activiteit. Maar een bijdrage voor een deel van een activiteit kan natuurlijk ook. Hiernaast vindt u een aantal belangrijke activiteiten die de bewoners al ondernemen of graag zouden willen ondernemen.

Kunt u geen keuze maken? Kies dan voor de ”Overig button”, OKI zal de keuze voor uw gift maken en deze voor één van de projecten aanwenden.

Op JustGiving kunt u ons project ook rechtstreeks bekijken.

JustGiving Sponsor actie

Stichting Oki rechtstreeks doneren?
Dat kan op rekeningnr: NL89 RABO 0159 862795
t.n.v. Stichting Oki.