Stichting OKI bezit de ANBI-status.

De Stichting OKI wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever, zowel voor bedrijven als voor particulieren.

We hebben de ANBI-status van de belastingdienst ontvangen omdat we voldoen aan o.a. de volgende vereisten:

  • We zetten ons in voor het algemeen belang, en hebben geen winstoogmerk
  • Het bestuur en overige beleidsbepalers voldoen aan de integriteitseisen en zijn onbezoldigd.
  • We hebben een actueel beleidsplan.
  • we hebben een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen en geld dat overblijft na opheffing wordt besteed aan een ANBI met een soort gelijk doel.

Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Schuiven naar boven